​​


Цени/Fees/FraisYou can pay my invoice by one of the following methods:

1. Interac Email Money Transfer
From the menu of the electronic site of your bank you choose "Interac e-Transfer"
Send the amount due to  [email protected]
For the secret question write "My home country?" and answer "Bulgaria"

2. Online banking
From the menu of the electronic site of your bank you choose "Pay Bills", then "Add Payee"
For "Payee Name" select "MANULIFE ONE" for "Payee Account" write '050125401223031'
Send the amount due to the newly created "Payee"

3. Credit Card
Please fill the credit card payment form at  https://bit.ly/creditcardpayments

4. Credit Card Subscription for Bookkeeping and GST/QST filing
Please fill the credit card subscription form at  https://bit.ly/automaticcreditcard

5. PAD Subscription for Bookkeeping and GST/QST filing
Please fill the pre-authorized debit subscription form at  https://bit.ly/automaticdebit

6. Paypal
Visit  http://www.paypal.me/danielkatev  or send the amount due to  [email protected]
7. Transferwise.com
Send the amount due to  [email protected]

8. Bitcoins
Please go to  https://bit.ly/bitcoinpayment

 
Форми на заплащане

Българска дебитна карта от български банкомат:
От менюто на банкомата изберете "Други услуги",
след това изберете "B-pay".
В полето "Код на търговец" въведете 15005.
В полето "ЕГН/БУЛСТАТ" въведете xx0413xxxx (xx/xxxx  ще ви бъдат изпратени в email).
Въведете сумата - валутният курс се определя по курс продава на  Tavex.bg

EPay.bg
Описание Сума
Финансови услуги  BGN
Плащането се осъществява чрез  ePay.bg  - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
 
Банков превод в България:
Лева:                  IBAN: BG98 CECB 9790 0090 7494 85   BIC: CECBBGSF (Макросметка на epay.bg - КИН: 1113215438)  
Лева:                  IBAN: BG57 BPBI 7942 1065 6268 01    BIC: BPBIBGSF  ( при проблеми с първата левова сметка )


Канадски долари:  IBAN: BG23 FINV 9150 1003 6429 98    BIC: FINVBGSF
Евро:                  IBAN: BG98 BPBI 7942 4465 6268 01    BIC: BPBIBGSF
Щатски долари:    IBAN: BG63 BPBI 7942 4165 6268 01    BIC: BPBIBGSF


Interac Email Money Transfer в Канада:
От менюто на електронния сайт на вашата банка изберете "Interac e-Transfer",
Изпратете сумата на  [email protected]
За секретен въпрос напишете "Moiata rodina ?"
и отговор "Bulgaria"

Pay Bills:
От менюто на електронния сайт на вашата банка изберете "Pay Bills", после "Add Payee"
За "Payee Name" изберете "MANULIFE ONE",
За "Payee Account" напишете "050125401223031"
Изпратете дължимата сума на новосъздадения "Payee"

Transferwise.com:
Изпратете сумата на  [email protected]

Paypal:
Посетете  http://www.paypal.me/danielkatev
Изпратете сумата на  [email protected]Кредитна карта:
Попълнете и изпратете secure формата за плащане от  тук

Bitcoins:
Посетете  тук